կգմս.png
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Երևանում բացվել է Շուշիի գորգերի թանգարանից տարհանված նմուշների ցուցադրությունը

Երևանում՝ Ալ. Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտում, փետրվարի 20-ին բացվել է Շուշիի գորգերի թանգարանից պատերազմի...

ԳԻՐՔ ՆՎԻՐԵԼՈՒ ՕՐԸ ԹԱՆԳԱՐԱՆՈՒՄ

Սիրելի ընկերներ, եթե դեռ չեք կողմնորոշվել՝ ինչ գիրք նվիրել, ապա փետրվարի 19-21-ն այցելելով մեր Թանգարան՝ կարող եք ձեռք բերել հետևյալ...

ՀՀ ՈՆՄԺ արժեքների 3 պետական ցանկեր (2009-2019)

ՑԱՆԿ N 1

ՀՀ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պետական ցանկում գրանցված արժեքների

 1. «Սասնա ծռեր» էպոս

 2. Քոչարի

 3. Յարխուշտա

 4. Ավանդական հարսանեկան ծիսակատա­րութ­յուն

 5. Խավիծ

 6. Կատիկի բարձրացում

 7. Տարի հացի խորհրդանշա­նային կիրա­­ռում և նախ­շա­զարդում

 8. Սուրբ Սարգսի տոն

 9. Տերընդեզ

 10. Վարդավառ

 11. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Նիգա­վան գյուղի Սուրբ Թևա­թո­րոսի պաշտա­մունք

 12. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Քասախ գյուղի Թուխ Մանուկի պաշտամունք

 13. Կռունկ երգ

 14. Գացեք, տեսեք երգ

 15. Բատոլա (Բաթոլա, Բատալո, Բատոլո)

 16. Ավանդական դարբնագոր­ծու­թյուն

 17. Խաչքարագործության վարպետու­թյուն

 18. Տոհմածառ

 19. Ժանեկագոր­ծու­թյուն

 20. Փայտե հմայիլի պատրաստման և կիրառ­ման ավան­դույթ

 21. Աշուղական սիրավեպ

 22. Թոնրի պատ­րաստման և կիրառ­ման ավանդույթ

 23. Լավաշ. ավանդա­կան հացի պատրաս­տումը, նշանակու­թյունը և մշակու­թային դրսևորում­ները

 24. Գաթայի պատրաս­տումը և մշա­կու­թային դրսևորում­ները

 25. Հայկական տառարվեստը և դրա մշակու­թա­յին դրսևորումները

 26. Մրգից օղիների պատրաստում

 27. Մածունի պատ­րաստ­­ման ու կիրառման ավանդույթը

 28. Ավանդական գորգա­գործութ­յուն

 29. Թամզարա

 30. Թառը և թառա­գործությունը

 31. Գինեգործութ­յուն

 32. Սահարի

 33. Սուրբ Թադեոս առաքյալի վանքի ուխտագնացությունը

ՑԱՆԿ N 2

ՀՀ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող պետական ցանկում գրանցված արժեքների

 1. Կարոս խաչ վիպերգ

 2. Լարախաղացություն (փահլևանի խաղեր)

 3. Վիճակի երգեր

 4. Ավետիս

 5. Խաչբուռ

 6. Ասեղնագործություն

 7. Բարեկենդան

 8. Որդան կարմիր. հայկական որդանին առնչվող ավանդական գիտելիքներ, հմտություններ և փորձառություն

 9. Գյումրվա կլկլան (մուշուրբա)

 10. Ստվերների տիկնիկային թատրոն

 11. Պարկապզուկ (տիկ)

 12. Կոխ ըմբշամարտ

ՑԱՆԿ N 3

ՀՀ մշակութային տարածքների

 1. Արենի գյուղ

 2. Գյումրի քաղաք

 3. Մեղրի քաղաք

 4. Աշնակ գյուղ

 5. Գորիս քաղաք

 6. Խաչիկ գյուղ

 7. Վերին Դվիկ գյուղ

ՑԱՆԿ

ՀՀ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պետական ցանկում գրանցված արժեքների ըստ բնագավառի


Բանահյուսություն

1. «Սասնա ծռեր» էպոս` 2010 թ.

2. Տոհմածառ` 2010 թ.

3. Ավետիս` 2011 թ.

4. Ստվերների տիկնիկային թատրոն` 2019 թ.


Երաժշտարվեստ

1. Կռունկ երգ` 2010 թ.

2. Գացեք, տեսեք երգ` 2010 թ.

3. Աշուղական սիրավեպ` 2016 թ.

4. Թառը և թառագործությունը` 2018 թ.

5. Սահարի` 2018 թ.

6. Կարոս խաչ վիպերգ` 2011 թ.

7. Վիճակի երգեր` 2011 թ.

8. Պարկապզուկ` 2019 թ.

9. Կոխ ըմբշամարտ` 2019 թ.


Պարարվեստ

1. Քոչարի` 2010 թ.

2. Յարխուշտա` 2010 թ.

3. Բատոլա` 2010 թ.

4. Թամզարա` 2018 թ.

5. Լարախաղացություն` 2011 թ.


Արհեստագործություն

1. Ավանդական դարբնագոր­ծու­թյուն` 2010 թ.

2. Խաչքարագործության վարպետու­թյուն` 2010 թ.

3. Ժանեկագոր­ծու­թյուն` 2016 թ. 

4. Փայտե հմայիլի պատրաստման և կիրառ­ման ավան­դույթ` 2016 թ.

5. Հայկական տառարվեստը և դրա մշակու­թա­յին դրսևորումները` 2018թ.

6. Թոնրի պատ­րաստման և կիրառ­ման ավանդույթ` 2016 թ.

7. Ավանդական գորգա­գործութ­յուն` 2018 թ. 

8. Ասեղնագործություն` 2011 թ. 

9. Որդան կարմիր. հայկական որդանին առնչվող ավանդական գիտելիքներ, հմտություններ և փորձառություն` 2019 թ.

10. Գյումրվա կլկլան (մուշուրբա)` 2019 թ.


Ժողովրդական հավատալիքներ

1. Կատիկի բարձրացում` 2010 թ.

2. Սուրբ Թևաթորոսի պաշտամունք` 2010 թ.

3. Թուխ Մանուկի պաշտամունք` 2010 թ.

4. Սուրբ Թադեոս առաքյալի վանքի ուխտագնացություն` 2019 թ.


Ուտեստ

1. Խավիծ` 2010 թ.

2. Տարի հացի խորհրդանշա­նային կիրա­­ռում և նախ­շա­զարդում` 2010 թ.

3. Գաթայի պատրաս­տումը և մշա­կու­թային դրսևորում­ները` 2016 թ.

4. Մրգից օղիների պատրաստում` 2018 թ. 

5. Մածունի պատ­րաստ­­ման ու կիրառման ավանդույթը` 2018 թ.

6. Լավաշ. ավանդա­կան հացի պատրաս­տումը, նշանակու­թյունը և մշակու­թային դրսևորում­ները` 2016 թ.

7. Գինեգործութ­յուն` 2018 թ


Տոներ և ծեսեր

1. Ավանդական հարսանեկան ծիսակատարություն` 2010 թ.

2. Սուրբ Սարգսի տոն` 2010 թ.

3. Տերընդեզ` 2010 թ.

4. Վարդավառ` 2010 թ.

5. Խաչբուռ` 2011 թ.

6. Բարեկենդան` 2010 թ.

1/5