Search

Music Thursday in the House of Khachaturian: a concert by «Arutiunian» woodwind piano quartet

    September 8 2016 at 19:00 House-Museum of Aram Khachaturian will take place the next concert in the series of «Music Thursday in the House of Khachaturian». «Arutiunian» woodwind piano quartet/Gevorg Avetisyan (flute), David Gyulamiryan (clarinet), Nikolay Poghosyan (bassoon), Lilit Zakaryan (piano)/ will give a concert «Pearls of classical music».

  During the evening there will be performed works by A. Khachaturian, A. Harutyunyan, I. Bach, Bizet, Tchaikovsky, Bernstein, Prokofiev and Rachmaninov.

Հեռ.՝ (010) 599 629
Հասցե՝ 0010, Երևան Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2
Էլ-փոստ՝ info@escs.amsecretariat@escs.am