Search

Սասունցի Դավթի ճանապարհով

Այս գիքը ստեղծվել է «Սասունցի Դավթի ճանապարհով» առցանց կրթական ծրագրի շրջանակներում, որը հիմնված է Արտաշես Հովսեփյանի «Սասունցի Դավիթ» որմնաքանդակի ցուցադրության վրա:


Հեռ.՝ (010) 599 629
Հասցե՝ 0010, Երևան Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2
Էլ-փոստ՝ info@escs.amsecretariat@escs.am