Search

Սասունցի Դավթի ճանապարհով

Այս գիքը ստեղծվել է «Սասունցի Դավթի ճանապարհով» առցանց կրթական ծրագրի շրջանակներում, որը հիմնված է Արտաշես Հովսեփյանի «Սասունցի Դավիթ» որմնաքանդակի ցուցադրության վրա: