Search

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո գործող Սոֆիայի կենտրոնի տեղեկագրի անդրադարձը «Ոչ նյութական մշակութային ժառա

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո գործող Սոֆիայի կենտրոնի տեղեկագրի անդրադարձը 2019 մայիսի 26-ից հունիսի 2-ը Հայաստանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից իրականացված «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի կիրարկման կարիքների գնահատում» ծրագրի մասին:

Հեռ.՝ (010) 599 629
Հասցե՝ 0010, Երևան Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2
Էլ-փոստ՝ info@escs.amsecretariat@escs.am