Search

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո գործող Սոֆիայի կենտրոնի տեղեկագրի անդրադարձը «Ոչ նյութական մշակութային ժառա

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո գործող Սոֆիայի կենտրոնի տեղեկագրի անդրադարձը 2019 մայիսի 26-ից հունիսի 2-ը Հայաստանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից իրականացված «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի կիրարկման կարիքների գնահատում» ծրագրի մասին: