Search

Համագործակցություն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո գործող Սոֆիայի կենտրոնի հետ

Հայաստանի Հանրապետությունը 2013 թ. համագործակցում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո գործող Հարավարևելյան Եվրոպայի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության տարածաշրջանային կենտրոնին (Սոֆիայի կենտրոն) և մասնակցում է կենտրոնի կազմակերպած ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ոլորտի տարբեր միջոցառումներին։

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բաժնի հետևողական աշխատանքների շնորհիվ՝ առաջիկայում Սոֆիայի կենտրոնի հետ մշակութային նոր ծրագրերի իրականացման հնարավորություններ են դիտարկվում։


#ՀայաստանիՀանրապետություն #ՅՈՒՆԵՍԿՕ #Սոֆիայիկենտրոն