Search

Ժողովրդական արվեստի «Հանգույց» հիմնադրամ. ժառանգության պահպանություն և փոխանցում

Ժողովրդական արվեստի «Հանգույց» հիմնադրամի հիմնական առաքելությունը ՀՀ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանությունն է, տարածումը և փոխանցման ապահովումը։

Լավագույն ծրագրերից է «Տորքի որդեգրումը», որի շրջանակում հիմնադրամը գորգագործության դասընթացներ է իրականացնում ՀՀ  Տավուշի (Իջևան համայնք),  Կոտայքի (Մեղրաձոր համայնք),  Գեղրաքունիքի (Չկալովկա համայնք), Արագածոտնի (Սասունիկ համայնք), Շիրակի (Արթիկ համայնք) մարզերում։ Դասընթացներին մասնակցում են տարբեր տարիքի աղջիկներ և պատանիներ։

#Հանգույցհիմնադրամ #Ժողովրդականարվեստ