Search

Եվրոպական ժառանգության օրերը այս տարի Հայաստանում կնշվեն «Արվեստ և ժամանց» համաեվրոպական խորագրի ներ

Եվրոպական ժառանգության օրերը այս տարի Հայաստանում կնշվեն «Արվեստ և ժամանց» համաեվրոպական խորագրի ներքո՝ սեպտեմբերի 28-29-ին: Ինչպես միշտ, այս տարի ևս ծրագրին միացել են Հայաստանի և Արցախի հարյուրավոր թանգարաններ, մշակութային այլ օջախներ: Մասնակիցները կարող են ընտրել իրենց ճաշակին և հետաքրքրություններին համահունչ միջոցառումներ՝ կրթական ծրագրերից մինչև ցուցահանդեսներ, նետաձգությունից մինչև քայլարշավներ, հայկական ավանդական միջոցառումներից մինչև աստղադիտում, կառավարության փակ շենք մուտք գործելու հնարավորությունից մինչև հեղինակային երգի երեկոներ: Հետևեք մեր էջին, ընտրեք և մասնակցեք ձեր նախընտրած միջոցառումներին: Մանրամասները և միջոցառումների ծրագիրը՝ շուտով: Հ.գ. Բոլոր միջոցառումների, սեպտեմբերի 28-29-ին ծրագրին միացած բոլոր մշակութային օջախների մուտքը ժամը 11:00-18:00 անվճար է: ______________________________________________


The European Heritage Days will be celebrated in Armenia on September 28-29, 2019 under the pan-European title “Arts and Entertainment”. This year hundreds of museums and other cultural centers of Armenia and Artsakh have joined the program as well. Participants are free to choose from various events tailored to their tastes and interests such as educational programs, traditional Armenian cultural events, exhibitions, archery, hiking trails, stargazing, guided tour of the Government House, cultural evenings with local singers who perform their own songs, etc..

Kindely follow our page, select and participate in your favorite events.

The details and specific schedule of events will be available soon.

PS. All events are free in the cultural centers participating in the program. (from 11am to 6pm).