Search

Արմինե Խաչատրյանի ասեղնագործ թռչնատառերը

2019 թ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում գրանցված «Հայկական տառարվեստը և դրա մշակութային դրսևորումները» ՀՀ հայտի լավագույն մասնակիցներից։

Նաիրա Կիլիչյան

Embroidery bird letters of Armenian alphabet by Armine Khachatryan One of the best participants of the RA nomination “Armenian Letter Art and its Cultural Expressions” inscribed on the representative list of intangible cultural heritage of humanity of UNESCO in 2019.

Τα γράμματα του αρμενικού αλφαβήτου δημιουργήθηκαν από την Armine Khachatryan.

#Հայկականտառագրություն #ոչնյութականմշակութայինժառանգություն