Search

Ասեղնագործ Արցախի Շոշ գյուղից

Այս աստեղնագործը մեր ցուցադրության ամենատարեց նմուշն է:

350 տարեկան է, Արցախի Շոշ գյուղից:

Քիչ է օգտագործվել, լավ պահպանված է:


National museum-institute of architecture after Alexander Tamanyan

Հեռ.՝ (010) 599 629
Հասցե՝ 0010, Երևան Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2
Էլ-փոստ՝ info@escs.amsecretariat@escs.am