Search

Ախլցխացի հարսի տարազ


Հարսանեկան այս շնորհալի տարազը տեղում կոչում էին «Հայոց շոր», որովհետև Ախլցխայի բնակչությունը Կարինից էր գաղթել ՝ 1830-ական թվականներին ։ Բարձր Հայքի կանանց տարազում հատկապես ուշագրավ էր թեզանիքից առկախ զարդական հավելվածը, ինչպես տեսնվում է այս նկարում։ Պետք է նշել նաև հարսի գոգնոցի ավանդական նշանակությունը ։ Այն տալիս էին որպես օժիտ, գոտու նեղ կապի վրա ասեղնագործելով հետևյալ մակագրությունը.

«ի վայելումն ...ի» ,նշելով նաև ամուսնության թվականը ։Հեռ.՝ (010) 599 629
Հասցե՝ 0010, Երևան Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2
Էլ-փոստ՝ info@escs.amsecretariat@escs.am